top of page

Звіт з виховної роботи за 1 семестр 2023 - 2024 н.р. 

Г у р т к о в а  р о б о т а

Наші учні, як і будь-які інші діти, не схожі один на одного, як за діапазоном та своєрідністю здібностей, так і за особистими характеристиками. Щороку учнівський колектив школи поповнюється новими  талантами,  обдарованими постатями.  Наше завдання не загубити їх.  Тому у школі успішно функціонує ціла ієрархія гуртків різного спрямування. 

Мета гурткової роботи:

-задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні, спеціальні та творчі здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість, виховувати у дітей інтерес до мистецтва, літератури, фізичної культури, естетичного й художнього смаку, виховання почуття національної свідомості, відповідальності. 

Завданням гурткової роботи є: 

-розвивати мовленнєве мислення, увагу, пам'ять;
-спостережливість;
-виховувати у дітей інтерес до різних видів діяльності з використанням нетрадиційних технологій, учити застосовувати їх на практиці;
-розвивати художньо- мистецькі здібності дітей і їх основні закріплювати знання і уявлення про навколишній світ;
-збагачувати і активізувати дитяче мовлення, розвивати психічні процеси: пам’ять, мислення, уяву;
-формувати основи національної культури; -розвивати загальну і дрібну моторику;
-формувати у дітей адекватну самооцінку своїх здібностей ,упевненість у своїх можливостях;
-розширювати і закріплювати уявлення про навколишній світ, про предмети і явища довкілля;
-виховувати охайність у роботі, бажання доводити почату справу до кінця;
-формувати вміння працювати парами, групами, вчити домовлятися про роботу, прогнозувати спільний результат.

Розклад роботи гуртків на 2023-2024 навчальний рік - детальніше...

Перелік гуртків - детальніше...

bottom of page