top of page

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, що встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.  

IMG_6496.jpg

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є:

поточне,
тематичне,
семестрове,
річне оцінювання

та державна підсумкова атестація. 

bottom of page